Multimedia – Multimedia
This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Język programowania C++

Kiedy rozmawiamy o informatyce z całą pewnością nie powinniśmy zapominać o omówieniu chociaż w kilku słowach jednego z najbardziej znanych języków programowania jakim jest język C++. Autorem tego języka programowania jest Bjarne Stroustrup. To właśnie on rozszerzył inny język programowania – C – i doprowadził do powstania języka C++, który daje o wiele większe możliwości. Obecnie to właśnie język programowania C++ jest najpopularniejszym i najchętniej używanym przez programistów językiem programowania. Mówiąc o jeżyku C++ warto podać cechy, które go charakteryzują. Przede wszystkim w języku C++ znajdują się elementy, które umożliwiają na zarówno na statyczną, jak i na dynamiczną kontrolę typów. Stosowanie języka C++ umożliwia również bezpośrednie zarządzanie tą pamięcią, która określana jest jako wolna. Żadne elementy języka programowania C++ nie wpływają również w sposób negatywny na szybkość z jaką działa ułożony program. Także nie zwiększa on zapotrzebowania programu na tak zwaną pamięć operacyjną dzięki czemu nie sprawia, że spowolnieniu ulega praca całego komputera. Dzięki temu programy, które zostały napisane za pomocą języka C++ działają naprawdę szybko i nie są pod tym względem gorsze od programów napisanych za pomocą języka programowania C. Trzeba jednak pamiętać o tym, że stosowanie języka C++ stawia przed osobą zajmującą się programowaniem bardzo duże wymagania. Wynika to między innymi z rozbudowanej składni.

O sieciach neuronowych

Kiedy rozmawiamy o informatyce z pewnością nie powinniśmy zapominać o sieciach neuronowych, które przez informatykę są wykorzystywane. Sieci neuronowe zostały zainspirowane budową układu nerwowego człowieka. To właśnie stąd też wzięła się ich taka, a nie inna nazwa. Zagadnienie sieci neuronowych jest niezwykle skomplikowane. Wyróżnia się bowiem kilka rodzajów sieci neuronowych. Wyróżnia się więc sieci jednokierunkowe, sieci rekurencyjne oraz samoorganizujące się mapy. W przypadku sieci neuronowych o charakterze jednokierunkowych nie można mówić o sprzężeniu zwrotnym, którego w ich wypadku po prostu nie ma. Każdy sygnał przechodzi przez jeden neuron tylko i wyłącznie jeden raz. Sieci jednokierunkowe to najprostsze sieci neuronowe z jakimi możemy mieć do czynienia. Najprostsza sieć neuronowa została opracowana przez McCullocha i Pittsa. Miało to miejsce w roku 1943. Aby jednak sieci jednokierunkowe były bardziej funkcjonalne można zastosować w nich tak zwane funkcje przejścia, które zwiększają możliwości sieci jednokierunkowej. Sieci jednokierunkowe dzielą się dalej na sieci jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz wielowarstwowe. Zastosowanie sieci jednokierunkowych jest dość wąskie. Sieci rekurencyjne są już dużo bardziej skomplikowane. W tym wypadku połączenia, między neuronami, które istnieją w tego rodzaju sieciach określane są mianem grafu z cyklami. Sieci te również dzielą się na kilka rodzajów. Wyróżnia się między innymi sieć Hopfielda oraz maszynę Boltzmanna.

Czy warto mieć komputer

Informatyka to z całą pewnością temat rzeka. Rozmowę jej dotyczącą z pewnością warto rozpocząć od dyskusji na temat czy faktycznie warto mieć komputer. Wiele osób bez zastanowienia odpowie, że tak. Z pewnością jest to odpowiedź słuszna. Komputery dają nam bowiem ogromne możliwości. Przede wszystkim bardzo ułatwiają naszą pracę. Odkąd istnieją komputery praca biurowa stała się dużo prostsza aniżeli była dotąd. Nie trzeba już szeregu rozmaitych pism pisać ręcznie lub na maszynie. Sporządzanie pisma na komputerze daje możliwość jego korekty w każdej chwili. Pomyłka podczas pisania na maszynie wymagała używania korektora lub sporządzania pisma od początku. Dzięki komputerom w biurach istnieje również zdecydowanie mniej szaf. Niektóre dokumenty można bowiem przechowywać w wersji elektronicznej. Dzięki temu oszczędza się nie tylko miejsce, ale również ogromne ilości papieru. Z całą pewnością warto pamiętać o roli jaką komputery odgrywają w medycynie. Bez komputerów żaden pacjent nie mógłby zostać poddany takim badaniom jak EKG czy tomografia komputerowa. W wielu wypadkach proces diagnostyczny byłby więc dużo wolniejszy, a co za tym idzie w przypadku niektórych chorych nie byłoby już czasu na leczenie. Komputery pozwalają również na efektywniejszą naukę. Przydają się bardzo w nauczaniu języków obcych. Umożliwiają nie tylko przyswajanie słownictwa, ale również ćwiczenie wymowy co jest wielkim plusem.

Jaki sprzęt warto kupić

Kiedy chcemy posiadać w domu własny komputer z pewnością powinniśmy wiedzieć jaki sprzęt kupić aby korzystanie z niego było nie tylko wygodne, ale również niezwykle praktyczne. Z całą pewnością zawsze musimy wydać pieniądze na kupno monitora. Bez niego nie uda nam się bowiem obserwować tego, co na komputerze robimy. Obecnie dostępne są monitory o płaskiej formie, które nie zajmą nam wiele miejsca na naszym biurku. Nie zużywają one również zbyt wiele energii elektrycznej co bez wątpienia jest ich wielkim plusem. Z pewnością trzeba również zakupić myszkę. Pozwoli nam ona na sprawowanie kontroli nad naszym komputerem. Myszką oczywiście nie jest sprzętem, którego posiadanie jest obowiązkowe. Dzięki niej jednak kontrolowanie pracy naszego komputera oraz wydawanie mu poleceń jest dużo prostsze aniżeli przy pomocy tylko i wyłącznie klawiatury. Z całą pewnością musimy natomiast zakupić klawiaturę. Bez niej nie da się w pełni wykorzystać możliwości komputera. To klawiatura umożliwia nam wprowadzanie tekstu do komputera. Kiedy myszka się zepsuje umożliwia nam ona również sprawowanie kontroli nad komputerem. Warunkiem jest jednak przyswojenie szeregu skrótów klawiszowych co z całą pewnością może być zadaniem trudnym do zrealizowania. Z pewnością warto pokusić się o kupno drukarki. Sprzęt ten pozwoli nam na wydrukowanie efektów naszej pracy, czyli przeniesienie ich na papier. Obecnie drukarki nie są drogie.

Komputer a zagrożenia z nim związane

Mówiąc o informatyce i komputerach zazwyczaj koncentrujemy się jedynie na ich pozytywnych stronach. Z całą pewnością komputery są bowiem bardzo w naszym życiu przydatne. Nie należy jednak zapominać o tym, że w pewnych sytuacjach mogą stać się naprawdę wielkim zagrożeniem. Z komputerami związane jest uzależnienie od nich. Oczywiście nie wszyscy padną jego ofiarą, ale nie brakuje osób, które od komputerów naprawdę silnie się uzależniły. Uzależnienie od komputerów nie nosi znamion uzależnienie fizycznego. Korzystanie z komputera nie może przecież wbudować się w metabolizm ludzkiego organizmu. Jednakże komputer może bardzo silnie uzależnić nas psychicznie. Osoba, która się od komputerów uzależniła robi wszystko aby każdą wolną chwilę spędzać właśnie przed komputerem. Przestaje liczyć się dla niej rodzina, przyjaciele, a nawet praca. Zaniedbywane są wszystkie dotychczasowe obowiązki. Problem jeszcze bardziej się nasila jeżeli komputer podłączony jest do Internetu. Komputery, które są podłączone do Internetu są związane z jeszcze większym ryzykiem. Internet zagraża szczególnie dzieciom oraz młodzieży. Nie brakuje bowiem stron WWW, które pełne są treści zawierających przemoc oraz prezentujących pornografię. Dzieci, które nie są jeszcze w pełni ukształtowane mogą po regularnym kontakcie z takimi treściami stać się agresywne i pobudzone. Przemoc oraz pornografia wywiera również bardzo niekorzystny wpływ na nastolatków.

Krótko o Internecie

Informatyka to bardzo rozmaite zagadnienia. Wśród nich znajduje się zagadnienia Internetu. Z całą pewnością rozmawiając więc o informatyce o Internecie również trzeba wspomnieć. Internet jest bowiem wielkim medium, które na chwilę obecną jest bardzo powszechne. Z pewnością można pokusić się o stwierdzenie, że Internet odgrywa obecnie większą rolę aniżeli telewizja. Z Internetu korzystają obecnie chyba wszyscy. Nawet coraz więcej starszych ludzi uczy się z Internetu korzystać i wykorzystuje możliwości jakie on daje. A możliwości te są naprawdę wielkie. Globalna sieć komputerowa umożliwia nam pozostawanie w stałym kontakcie z ludźmi, którzy rozsiani są naprawdę po całym świecie. Wystarczy założyć skrzynkę pocztową lub zainstalować na swoim komputerze wybrany przez nas komunikator internetowy. Za darmo będziemy mogli kontaktować się ze wszystkimi naszymi znajomymi czy przyjaciółmi niezależnie od tego w jakim miejscu świata się znajdują. Internet to również możliwość robienia zakupów za pośrednictwem komputera. Bez konieczności wychodzenia z domu kupimy obecnie wszystko, czego potrzebujemy. Sklepy internetowe oferują nam książki, płyty, ubrania, obuwie, kosmetyki, nawet sprzęt RTV oraz AGD. z całą pewnością jest to wielki plus Internetu, z którego korzysta coraz więcej osób na całym świecie. Również w Polsce zakupy Internetowe cieszą się naprawdę wielką popularnością. Internet to również wielkie źródło informacji na rozmaite tematy.

O sprzęcie komputerowym

Informatyka to nie tylko tak skomplikowane tematy jak języki programowania czy informatyka medyczna. To również tematy, które są dużo bardziej bliskie wszystkich użytkownikom komputerów. Chodzi między innymi o sprzęt komputerowy, z którego korzystają wszyscy ci, którzy mają w swoim domu czy biurze komputer. Sprzęt komputerowy to pojęcie bardzo szerokie. Zawiera ono w sobie szereg różnego rodzaju sprzętu, którym możemy posługiwać się jeżeli korzystamy z komputera. Do sprzętu komputerowego zalicza się między innymi monitory. Jeszcze kilka lat temu monitor zajmował znaczną część naszego biurka. Obecnie monitory to naprawdę niewielkie urządzenia. Nie trzeba już rezerwować na swoim biurku wielkiej ilości miejsca aby monitor mógł się zmieścić. Wielkim plusem monitorów, z których korzystamy obecnie jest również bardzo mały pobór energii. Kolejnym sprzętem komputerowym, który warto mieć jest drukarka. To właśnie posiadanie drukarki sprawia, że efekty naszej pracy na komputerze mogą znaleźć się na papierze. Obecnie bardzo modne są tak zwane urządzenia wielofunkcyjne. Pozwalają one nie tylko na drukowanie, ale również na skanowanie dokumentów, a nawet ich kserowanie. Z całą pewnością tego rodzaju urządzenia są bardzo przydatne. Urządzeniem, które również warto mieć jest klawiatura komputera. To właśnie ona pozwala nam na wprowadzenie do komputera tekstu, który jest przez nas tworzony na bieżąco.

O programowaniu komputerowym

Rozmawiając na tematy związane z informatyką z całą pewnością trzeba poruszyć kwestie, które związane są z programowaniem komputerowym. Programowanie komputerowe to z całą pewnością jeden z ważniejszych działów, jakie w informatyce można wskazać. Jeżeli bowiem programowanie by się nie rozwinęło to komputery byłyby całkowicie bezużyteczne. Bez pracy programistów nie istniałby bowiem żaden program komputerowy. Na co więc przydałby nam się komputer, w którym nie można byłoby zainstalować żadnego programu? Na nic. Termin programowanie komputerowe jest terminem dość obszernym. Swoim zasięgiem obejmuje on bowiem nie tylko projektowanie i tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych, ale koncentruje się również na ich testowaniu. Żaden bowiem stworzony program komputerowy nie trafi na rynek jeżeli nie zostanie przetestowany. Programiści bardzo dokładnie sprawdzają każdy aspekt działania programu komputerowego. Może bowiem okazać się, że z jakiegoś powodu program nie działa tak jak powinien. Mówiąc o programowaniu komputerowym trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to jeden z trudniejszych działów informatyki. Każdy, kto chce zajmować się programowaniem musi bowiem zdobyć bardzo obszerną wiedzę z zakresu języków oprogramowania, które rządzą się ściśle określonymi prawami. Każdy programista musi również dysponować wiedzą z zakresu struktury danych, ale także narzędzi programistycznych, które może wykorzystywać.

Szerokie zastosowania informatyki

Informatyka to z całą pewnością dziedzina, przed którą stoi ogromna przyszłość. Już dzisiaj jest ona bardzo mocno rozwinięta i daje naprawdę ogromne możliwości. Spektrum jej zastosowań jest ogromne. Trudno znaleźć drugą tak szeroko stosowaną dziedzinę. Gdzie więc informatyka może być stosowana? Przede wszystkim informatyka znajduje zastosowanie w medycynie. Istnieje nawet dział informatyki, który określa się mianem informatyki medycznej. To właśnie rozwój informatyki sprawił, że możliwe stało się wykonywanie tak przydatnych w procesie diagnostycznym badań jak EKG czy tomografia komputerowa. Wiele chorób bez tych badań byłoby niemożliwych do zdiagnozowania lub proces diagnozy zajmowałby dużo więcej czasu. To również informatyka sprawia, że w rejestracjach medycznych jest teraz dużo mniej pracy. Informatyka jest również powszechnie stosowana w pracowniach architektonicznych. Dzisiaj mało który architekt tworzy swoje projekty za pomocą kartki i ołówka. Większość tworzona jest przy pomocy specjalnie stworzonego programu komputerowego. Nie dość, że praca architekta zajmuje teraz dużo mniej czasu, to możliwe jest jeszcze przeprowadzenie wizualizacji stworzonych projektów. Osoba, która zamówiła dany projekt może jeszcze przed jego wykonaniem zobaczyć jak będzie wyglądał gotowy budynek. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że informatyka przydaje się bardzo w nauczaniu. Nikogo nie trzeba przekonywać do wartości programów, które przeznaczone są do nauki języków obcych.

Krótko o informatyce medycznej

Rozmawiając o informatyce i kwestiach z nią związanych z pewnością warto przynajmniej w kilku słowach wspomnieć o podstawowych działach informatyki, które obecnie uważane są za jedne z ważniejszych. Z pewnością współcześnie zalicza się do nich informatyka medyczna, z której korzysta tak naprawdę wielu z nas często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To właśnie informatyka medyczna zdaje się mieć spośród wszystkich działów informatyki największe znaczenie dla naszego życia. Odgrywa ona również ogromną rolę jeśli chodzi o stan naszego zdrowia. Wiele osób zapyta czym tak naprawdę jest tajemnicza informatyka medyczna? Otóż terminem tym określa się wszystkie te systemy informatyczne, które podczas swojego działania zajmują się systemami, które przetwarzają te informacje, które znajdują się w centrum zainteresowania szeroko pojętej opieki medycznej. Informatyka medyczna to nie tylko systemy, które informacje przetwarzają i je przesyłają, ale również szereg systemów, które przeznaczone są do przechowywania tych informacji. Dla wielu osób informatyka medyczna to nic innego jak komputer, który można dostrzec w rejestracji w każdej już przychodni. Tymczasem okazuje się, że chodzi o coś znacznie więcej. To właśnie bowiem dzięki istnieniu informatyki medycznej lekarz może zlecić nam wykonanie tak prostego, a jednocześnie tak wartościowego badania jakim jest badanie EKG. Nie można zapomnieć również o badaniach bardziej skomplikowanych jak na przykład tomografia komputerowa.