Programowanie oparte na przedmiotach ścisłych

Aby zrozumieć podstawowe pojęcia programistyczne, musimy uświadomić sobie czym jest program. Jest on niczym innym jak kilkoma zapisanymi plikami tekstowymi zebranymi do jednego pliku. Choć może się to wydawać banalne, operacja pisania takiego pliku trwa bardzo długo w zależności od rozmiaru programu. Programowanie polega na zapisaniu algorytmu w wybranym przez nas języku programowania. Algorytm nie jest niczym innym, jak listą kroków. Z tego typu zadaniami spotykamy się codziennie. Nawet przepis pieczenia ciasta jest algorytmem. Niestety procesor komputera potrafi wykonywać tylko najprostsze czynności pomimo, iż jego skomplikowana budowa wskazywała by na zaawansowane działanie. Czynnościom tym nadano odpowiednie nazwy oraz stworzono instrukcję sterujące. Wybór odpowiedniego języka programowania, którego chcemy się nauczyć może się okazać dla nas bardzo trudnym zadaniem. Języków są dziesiątki, a kursów w Internecie setki. Prawie każdy z języków różni się środowiskiem oraz możliwościami. Jednak każdy, nie służy do niczego innego jak do zapisu zwykłego algorytmu. Jak łatwo się domyślić że operacje w danym algorytmie będą polegały przede wszystkim na matematyce. Niestety znajomość tego podstawowego przedmiotu jest dla programisty bardzo ważna. Choć na początku mogło by się wydawać że programowanie nie ma nic wspólnego z matematyką czy fizyka.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.