Multimedia – Strona 4 – Multimedia
This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Historia programowania komputerów

Programowanie komputerów ma tak długą historię jak same komputery, a nawet jeszcze dłuższą. Zanim po drugiej wojnie światowej powstały pierwsze komputery uważane za początek współczesnej techniki komputerowej czy informatyki mieliśmy do czynienia z mniej zaawansowanymi maszynami, które również mogły potrzebować czegoś na kształt programu. Były to na przykład maszyny mechaniczne wykonujące określoną pracę na podstawie zapisanych na specjalnie do tego przygotowanych kartach poleceń. Oczywiście ważna tu była forma takowego zapisu. Mogło to wyglądać na zasadzie w różny sposób umieszczonych otworów. W takim wypadku maszyna można powiedzieć odczytywała kolejne zapisy na kartach wykrywając czy mamy do czynienia z otworami czy też nie. Specjalny mechanizm w oparciu o takowy zapis wykonywał różne zadania. W taki sposób działać mogły na przykład maszyny używane w zakładach odzieżowych. Wraz z rozwojem komputerów musiał rozwijać się również język ich programowania. Dziś już nikt nie mówi o otworach ułożonych na specjalnie przygotowanych kartach. Język programowania opiera się na przykład na specjalnych znacznikach, czyli wyrazach i znakach. Wszystko i tak jest jednak przetwarzane na język wprost zrozumiały dla komputerów, czyli na język zer i jedynek. Dopóki będzie rozwijać się informatyka i powstawać będą coraz nowocześniejsze komputery dopóty będziemy mieli do czynienia z rozwojem języków programowania i tym podobnych.

Wybór sprzętu komputerowego

Mówiąc o informatyce nie możemy mówić tylko i wyłącznie o podstawach teoretycznych oraz tworzeniu i użyciu oprogramowania komputerowego. Ogólnie rzecz biorąc informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji. Jednak do takowego przetwarzania potrzebne są odpowiednie narzędzia. W takim wypadku mamy do czynienia z sprzętem komputerowym. W niniejszym artykule poruszymy temat nie tyle związany z samą informatyką, a właśnie ze sprzętem. Czym powinniśmy kierować się przy wyborze takowego sprzętu w kontekście naszego komputera domowego? Z jednej strony zwrócić uwagę należy na same osiągi komputera. Skoro nie zamierzamy wykorzystywać jego całej mocy na przykład na pracę z grafiką czy chociażby nowe gry komputerowe może nie warto inwestować pieniędzy w sprzęt pod kątem jedynie wydajności, a zwrócić uwagę na samą trwałość. Z drugiej strony należy pamiętać by wszystkie części były do siebie dopasowane. W przeciwnym wypadku możemy mieć problemy z uruchomieniem naszego komputera. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma różnego rodzaju zagadnieniami, na które warto zwrócić uwagę. Od ceny, przez jakość aż po zastosowanie. Możemy każą część dobrać oddzielnie jak i wszystkie na raz kupując już gotowy zestaw. Obydwa z tych rozwiązań mają zarówno swoje zalety jak i swoje wady. Jeszcze inną ważną sprawą może tu być wybór pomiędzy komputerem stacjonarnym, a komputerami przenośnymi takimi jak laptopy.

Tworzenie grafiki komputerowej

Tworzenie grafiki jest jednym z ciekawszych, ale również i trudnych elementów obróbki danych. W kontekście informatyki możemy wspomnieć o zarówno tworzeniu oprogramowania potrzebnego do takowych działań, budowy odpowiedniego sprzętu komputerowego jak i w końcu o wykorzystaniu takowych elementów. W takim wypadku mamy do czynienia z wieloma różnego typu zagadnieniami. Z jednej strony możemy zająć się tworzeniem grafiki komputerowej na potrzeby na przykład kina, a z drugiej rynku gier komputerowych. Istotnym może tu również być wykorzystywanie grafiki komputerowej w szeregu innych programów. Dziś trudno sobie wyobrazić nasze życie bez Internetu. Tam również możemy znaleźć mnóstwo dowodów na wciąż rosnące możliwości komputerów, a co za tym idzie również i grafiki komputerowej. Najprostsze programy do tworzenia czy też obróbki grafiki mogą być na przykład darmowe. Nie wymagają również żadnych nadzwyczajnych umiejętności czy sprzętu komputerowego spełniającego wygórowane żądania. Tak czy inaczej możemy przy ich użyciu zająć się podstawami grafiki komputerowej. Programy profesjonalne wymagają o wiele bardziej zaawansowanej wiedzy jak i lepszego sprzętu komputerowego. Na zwykłych komputerach, jakie mamy w domach raczej nie będą one w stanie działać. Tak czy inaczej grafika komputerowa, jej tworzenie oraz obróbka są bardzo ciekawym zagadnieniem, któremu warto poświęcić o wiele więcej miejsca.

Podstawowe zagadnienia informatyki

W przypadku informatyki mamy do czynienia z nauką ścisłą jak i z dyscypliną techniczną, która zajmuje się głównie zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz technologiami związanymi z przetwarzaniem informacji. Ważne jest tu również to, iż informatyka zajmuje się wytwarzaniem systemów, których zadanie będzie przetwarzanie informacji. Jak zatem widać nazwa informatyka bardzo dobrze oddaje to, czym takowa dziedzina nauk ścisłych i techniki się zajmuje. Głównym tematem jest tu, więc informacja. Na początku swojego funkcjonowania informatyka stanowiła dział matematyki. Jednak wraz z rozwojem komputerów i wzrostem możliwości urządzeń tego typu wzrastało znacznie zarówno samej informacji jak i jej przetwarzania. Również nauka zajmująca się właśnie takowymi zagadnieniami nie mogła funkcjonować, jako dział innej nauki. Dlatego informatyka została z matematyki wyodrębniona. Jednak wciąż są to bardzo powiązane dziedziny. Matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych, które ta wykorzystuje do swojego głównego zadania, czyli do przetwarzania informacji. Sama informatyka nie jest tylko jedną konkretną dziedziną. Możemy wyróżnić szereg działów informatyki składających się na całość takowej nauki. Mowa tu na przykład o administrowaniu sieciami czy systemami. Innym przykładem może tu być architektura procesorów czy programowanie komputerów. Warto też wspomnieć o teorii informacji czy symulacjach komputerowych.

Programowanie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja wielu osobom od razu kojarzy się z mniej lub bardziej ambitnymi filmami z gatunku fikcji naukowej. Jednak takowe pojęcie nie jest tylko i wyłącznie domeną scenarzystów filmowych. Jest to jak najbardziej prawdziwe pojęcie, które funkcjonuje w nauce. Mowa tu oczywiście o informatyce. Programowanie sztucznej inteligencji jest jedną z dyscyplin informatyki. Podstawą takowej dyscypliny jest pisanie programów i programowanie komputerów by te symulowały zachowania inteligentne. Mimo iż w tej dziedzinie odnotowuje się duże sukcesy, co również widać na naszych domowych komputerach i w programach, których używamy, na co dzień to i tak nadal pozostajemy przy symulowaniu zachowań inteligentnych. Nawet najbardziej łudząca symulacja wciąż pozostaje tylko i wyłącznie symulacją. Komputery czy programy nie myślą same i nie są świadome swojego istnienia tak jak ma to miejsce w przypadku ludzi. Tym niemniej wciąż możemy spotkać się z głosami mówiącymi, iż w przyszłości uda nam się stworzyć prawdziwą sztuczną inteligencję, która będzie porównywalna z tą ludzką. Do czego tak na prawdę używa się takowej symulowanej sztucznej inteligencji? Jej zastosowanie możemy zauważyć na przykład w kontekście gier komputerowych. Jeżeli gramy przeciwko oprogramowaniu, a nie prawdziwemu przeciwnikowi to mierzymy swe siły z oprogramowaniem sztucznej inteligencji. Im trudniejsza gra i bardziej wiarygodne czy też nieprzewidywalne zachowania przeciwników tym lepiej ich sztuczna inteligencja została zaprogramowana.

Studia na kierunkach informatycznych

Studia na kierunkach związanych z informatyką z jednej strony mogą być dość wymagające. Z drugiej jednak warto zauważyć, iż mogą to być bardzo ciekawe zajęcia, które pozwolą nam zdobyć praktyczną wiedzę umożliwiającą nam znalezienie później dobrej pracy. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z na prawdę interesującym elementem nauki. Jednak mówiąc o studiach na kierunkach informatycznych nie mamy na myśli tylko i wyłącznie jednego kierunku. Może to być kilka pokrewnych kierunków określanych mianem informatycznych. Zaczynając studia na ogólnie określanej informatyce mamy później do czynienia jak zresztą również w innych dziedzinach ze specjalizacją. Może to być na przykład informatyka z naciskiem na administrowanie sieciami komputerowymi lub zajmująca się zgłębianiem tajników sztucznej inteligencji. Ciekawym elementem może też być połączenie studiów czysto informatycznych z innymi dziedzinami nauk ścisłych. Na uczelniach wyższych często mamy do czynienia z wyróżnieniem wydziałów w kontekście, których informatyka łączona jest z fizyką lub matematyką. Na innych wydziałach również możemy spotkać się z kierunkami, które łączone są z informatyką. Często są to różnego typu symulacje procesów czy to biologicznych czy innego rodzaju. Świadczy to tylko i wyłącznie o różnorodności i przydatności informatyki w różnych dziedzinach nie tylko tych związanych z komputerami samymi w sobie. Przecież obecnie możemy używać komputerów praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia.

Projektowanie stron internetowych

Mówiąc o oprogramowaniu i informatyce nie można zapomnieć o czymś, co jest obecnie jednym z największych i najpopularniejszych dzieł tych gałęzi nauki. Mowa tu oczywiście o Internecie. Dlatego też mówiąc o programowaniu czy informatyce nie można zapomnieć również o programowani stron internetowych. Mówiąc o programowaniu stron internetowych tak na prawdę mówimy o ich tworzeniu na poziomie najbardziej fundamentalnym. Jak się okazuje mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi i najpopularniejszymi językami programowania, które mogą być używane do programowania stron internetowych. Mowa tu na przykład o HTML. Jest to język znaczników umożliwiający nam tworzenie stron internetowych w najprostszych edytorach tekstu. Wszystko sprowadza się do pisania kodu opartego na języku znaczników. Następnie takowy plik tekstowy konwertowany jest na odpowiedni format wizualny przez przeglądarki internetowe. Dzięki temu możemy zobaczyć na ekranie naszego komputera nie ciąg znaczków i liter, a zwykłą stronę internetową. Jak zatem widzimy tworzenie najprostszych stron internetowych nie jest wcale takie trudne. Oczywiście podstawowa wiedza wystarczy nam do stworzenia tych najprostszych stron. Jeżeli chcemy zająć się programowaniem i tworzeniem stron profesjonalnie powinniśmy bardziej dokładnie zapoznać się z językami czy narzędziami. Jest to bardzo ciekaw i wciągające zajęcie, ale z drugiej strony również wymagające.

Płatne programy komputerowe

Programy komputerowe możemy podzielić na wiele różnych sposobów. W tym miejscu wspomnimy o podziale na programy darmowe i płatne. Dokładnie rzecz biorąc będzie tu mowa o programach płatnych. Jak wiemy na rynku mamy do czynienia z wieloma płatnymi programami. Od tych najpotrzebniejszych aż po te w sumie nie aż tak niezbędne, ale ułatwiające nam życie. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma różnymi opcjami oprogramowania płatnego. Często z oprogramowaniem płatnym może nam się kojarzyć od razu oprogramowanie typu system operacyjny. Jest to najważniejszy element oprogramowania, ponieważ dopiero instalacje systemu operacyjnego umożliwia nam instalację pozostałych programów. Jak zapewne wiele osób się orientuje na naszym rynku mamy dostęp do kilku systemów operacyjnych aczkolwiek jeden producent i jeden system ma niewątpliwie pozycję dominującą. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma różnego typu rozwiązaniami, które składają się na funkcjonalność i niewątpliwą przydatność tego typu systemu. Konkurujące z nim systemy darmowe mogą być nawet lepsze, ale gorszą oprawę graficzną czy są trudniejsze w użytku. Dlatego też nie są tak popularne. Wracając do głównej tematyki, czyli do oprogramowania płatnego doskonałym przykładem mogą tu być poza programami potrzebnymi do pracy i tym podobnych rzeczy również gry komputerowe służące do rozrywki. Jest to ciekawe i dość często wymagające oprogramowanie komputerowe.

Darmowe programy komputerowe

Na rynku mamy dostęp do wielu różnych programów komputerowych. Zasadniczo możemy je podzielić na programy płatne oraz programy darmowe. W niniejszym artykule skupimy się na darmowych programach komputerowych. Kto zajmuje się ich pisaniem, dla kogo są tworzone i właściwie, po co? Zacznijmy od tego, iż programy tego typu mogą służyć do różnych rzeczy. Z jednej strony mogą to być proste programy umożliwiające na przykład oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. Z drugiej jednak strony możemy mieć do czynienia z na prawdę zaawansowanymi programami takimi jak na przykład syste4my operacyjne. Nie każdy program określany darmowym faktycznie jest darmowym w każdym przypadku. Ogólnie rzecz biorąc możemy mieć tu do czynienia z sytuacją, w której dany program może być darmowy jedynie w przypadku, gdy będziemy go używać w ramach prywatnych zapotrzebowań. Jednak, jeżeli dany program miałby zostać użyty w pracy na przykład w jakiejś firmie to wykupienie licencji staje się obowiązkowe. Z drugiej strony mamy również do czynienia z programami, które w każdym wypadku są darmowe. Piszą je na przykład osoby, które chcą walczyć z korporacyjnym podejściem do rynku, który na pierwszym miejscu stawia tylko i wyłącznie chęć jak największego zysku oferując kolejne oprogramowanie jedynie z kosmetycznymi zmianami. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma powodami oraz osobami, które decydują się na pisanie programów komputerowych, a następnie udostępnianie ich za darmo.

Zalety i wady komputerów przenośnych

Komputery przenośne, czyli na przykład popularne laptopy mają zarówno swoje wady jak i zalety. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o komputery stacjonarne. One również w niektórych elementach przewyższają komputery przenośne, a w niektórych elementach są po prostu dużo gorsze. Jednak skupmy się na komputerach przenośnych. W takim wypadku zaczniemy od zalet. Naturalną zaletą tego typu komputerów jest właśnie to, iż są one przenośne. Możemy, zatem zabrać je wszędzie. Dzięki temu, iż laptopy wyposażone są w baterie czy też dokładnie rzecz biorąc akumulatory możemy na nich pracować praktycznie wszędzie bez dostępu do sieci elektrycznej. Oznacza to, iż możemy z laptopa korzystać na przykład w czasie podróży czy też na łonie natury. Poza tym rozmiary tego typu komputera pozwalają nie tylko na swobodne przewożenie go, ale również na przechowywanie. Nie zajmuje on całego biurka czy też podłogi tak jak komputery stacjonarne. Nie mamy też do czynienia z gąszczem kabli. Jedyne, co widzimy i co nas interesuje to smukła sylwetka cienkiego laptopa. Wszystkie elementy stacjonarnego komputera zostały zamknięte w estetycznej i wygodnej obudowie. Jednak to, co jest zaletą może być i wadą. Zminiaturyzowane części laptopa, czyli dokładnie rzecz biorąc podzespoły mogą być o wiele droższe niż podobne elementy komputerów stacjonarnych. Ponadto wymiana podzespołów może również być utrudniona lub nawet nieopłacalna.