Blog Archives

Język programowania C++

Kiedy rozmawiamy o informatyce z całą pewnością nie powinniśmy zapominać o omówieniu chociaż w kilku słowach jednego z najbardziej znanych języków programowania jakim jest język C++. Autorem tego języka programowania jest Bjarne Stroustrup. To właśnie on rozszerzył inny język programowania – C – i doprowadził do powstania języka C++, który daje o wiele większe możliwości. Obecnie to właśnie język programowania C++ jest najpopularniejszym i najchętniej używanym przez programistów językiem programowania. Mówiąc o jeżyku C++ warto podać cechy, które go charakteryzują. Przede wszystkim w języku C++ znajdują się elementy, które umożliwiają na zarówno na statyczną, jak i na dynamiczną kontrolę typów. Stosowanie języka C++ umożliwia również bezpośrednie zarządzanie tą pamięcią, która określana jest jako wolna. Żadne elementy języka programowania C++ nie wpływają również w sposób negatywny na szybkość z jaką działa ułożony program. Także nie zwiększa on zapotrzebowania programu na tak zwaną pamięć operacyjną dzięki czemu nie sprawia, że spowolnieniu ulega praca całego komputera. Dzięki temu programy, które zostały napisane za pomocą języka C++ działają naprawdę szybko i nie są pod tym względem gorsze od programów napisanych za pomocą języka programowania C. Trzeba jednak pamiętać o tym, że stosowanie języka C++ stawia przed osobą zajmującą się programowaniem bardzo duże wymagania. Wynika to między innymi z rozbudowanej składni.

Witaj na moim serwisie! Mam na imię Mariusz i o dawna interesuję się techniką. Postanowiłem dzielić się z wami wszelkimi nowościami ze świata technicznych gadżetów. Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba i zostaniesz ze mną na dłużej!

O sieciach neuronowych

Kiedy rozmawiamy o informatyce z pewnością nie powinniśmy zapominać o sieciach neuronowych, które przez informatykę są wykorzystywane. Sieci neuronowe zostały zainspirowane budową układu nerwowego człowieka. To właśnie stąd też wzięła się ich taka, a nie inna nazwa. Zagadnienie sieci neuronowych jest niezwykle skomplikowane. Wyróżnia się bowiem kilka rodzajów sieci neuronowych. Wyróżnia się więc sieci jednokierunkowe, sieci rekurencyjne oraz samoorganizujące się mapy. W przypadku sieci neuronowych o charakterze jednokierunkowych nie można mówić o sprzężeniu zwrotnym, którego w ich wypadku po prostu nie ma. Każdy sygnał przechodzi przez jeden neuron tylko i wyłącznie jeden raz. Sieci jednokierunkowe to najprostsze sieci neuronowe z jakimi możemy mieć do czynienia. Najprostsza sieć neuronowa została opracowana przez McCullocha i Pittsa. Miało to miejsce w roku 1943. Aby jednak sieci jednokierunkowe były bardziej funkcjonalne można zastosować w nich tak zwane funkcje przejścia, które zwiększają możliwości sieci jednokierunkowej. Sieci jednokierunkowe dzielą się dalej na sieci jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz wielowarstwowe. Zastosowanie sieci jednokierunkowych jest dość wąskie. Sieci rekurencyjne są już dużo bardziej skomplikowane. W tym wypadku połączenia, między neuronami, które istnieją w tego rodzaju sieciach określane są mianem grafu z cyklami. Sieci te również dzielą się na kilka rodzajów. Wyróżnia się między innymi sieć Hopfielda oraz maszynę Boltzmanna.

Witaj na moim serwisie! Mam na imię Mariusz i o dawna interesuję się techniką. Postanowiłem dzielić się z wami wszelkimi nowościami ze świata technicznych gadżetów. Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba i zostaniesz ze mną na dłużej!

Czy warto mieć komputer

Informatyka to z całą pewnością temat rzeka. Rozmowę jej dotyczącą z pewnością warto rozpocząć od dyskusji na temat czy faktycznie warto mieć komputer. Wiele osób bez zastanowienia odpowie, że tak. Z pewnością jest to odpowiedź słuszna. Komputery dają nam bowiem ogromne możliwości. Przede wszystkim bardzo ułatwiają naszą pracę. Odkąd istnieją komputery praca biurowa stała się dużo prostsza aniżeli była dotąd. Nie trzeba już szeregu rozmaitych pism pisać ręcznie lub na maszynie. Sporządzanie pisma na komputerze daje możliwość jego korekty w każdej chwili. Pomyłka podczas pisania na maszynie wymagała używania korektora lub sporządzania pisma od początku. Dzięki komputerom w biurach istnieje również zdecydowanie mniej szaf. Niektóre dokumenty można bowiem przechowywać w wersji elektronicznej. Dzięki temu oszczędza się nie tylko miejsce, ale również ogromne ilości papieru. Z całą pewnością warto pamiętać o roli jaką komputery odgrywają w medycynie. Bez komputerów żaden pacjent nie mógłby zostać poddany takim badaniom jak EKG czy tomografia komputerowa. W wielu wypadkach proces diagnostyczny byłby więc dużo wolniejszy, a co za tym idzie w przypadku niektórych chorych nie byłoby już czasu na leczenie. Komputery pozwalają również na efektywniejszą naukę. Przydają się bardzo w nauczaniu języków obcych. Umożliwiają nie tylko przyswajanie słownictwa, ale również ćwiczenie wymowy co jest wielkim plusem.

Witaj na moim serwisie! Mam na imię Mariusz i o dawna interesuję się techniką. Postanowiłem dzielić się z wami wszelkimi nowościami ze świata technicznych gadżetów. Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba i zostaniesz ze mną na dłużej!